صهیونیست ها و وهابی های حرومی بدانند که شیعه منتظر فتواست تا در یک لحظه از روی زمین محو شوند

[http://www.aparat.com/v/Aeu2N]


او خواهد آمد..

شهداء باز خواهند گشت..

و

آوینی فتح نهایی را روایت خواهد کرد..