به گزارش خمین حزب الله،خمین این روزها حال خوشی ندارد،به اسم اعتدال مدیران انقلابی را کنار می زنند،آن هم مدیران تربیتی جامعه را،انقدر به اسم اعتدال افراط کردند که امام جمعه شهر هم در خطبه ها صدایش درآمد و از نقد آن سخن گفت،یکی از دوستان می گفت کاش لااقل کسی را می گذاشتند که به مبانی انقلاب اعتقاد داشت، و ای کاش.....
ما به دوستان دولتی خود می گوییم اگر ما را متهم به تازه به دوران رسیده ها نمی کنن اگر هم نقدی به دولت داریم از سر دلسوزی ست نه تخریب،وگرنه ما حامی دولت هستیم و دلمان برای انقلاب می سوزد،باز می گوییم و هشدار می دهیم در کنار نقاط قوت بسیار دولت قبل اشتباهات احمدی نژاد را نکنید و از انتصاب افراد معلوم الحال جلوگیری کنید و امید مردم را به یاس تبدیل نکنید....

                             
                                                                                     انشاءالله