به گزارش خمین حزب الله این عکس جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد در خراد ماه 93 در خمین است ، در این عکس می بینید که عکس شیخ اکبر بر دیوار نصب است،حال دلیل این کار چیست نمی دانم!!!

ولی فکر می کنم خوب می شود فهمید رابطه ی بین دانشگاه آزاد و نامه ی بدون سلام هاشمی و فتنه ی سال 88 ارتباطش در چیست....

اینان حتی به فکر و عمل خود هم پای بند نبودن و تاب و تحمل یک شخص معتدلی مثل جناب استاد حسین خسروی را هم  از ریاست دانشگاه آزاد واحد خمین کنار زدند.