دلی دارم پر از غصه،شیعه از این داغ بمیرد جا دارد،آری داغ پاره ی تن پیامبر چقدر سخت است امامت در غم بسوزد و تو عین خیالت نباشد.اگر این روزها  از شهادت ام الائمه می گویم برای تنهایی اماممان و غربت امیرالمومنین می گوییم و از فتنه ی بزرگ سقیفه و جسارت به دختر پیامبر که دل هر انسانی را خون می کند...آه....آه...آه....چقدر سخت است درباره ی مادر بنویسی و اشک نریزی و بر سر و صورت خود نزنی...خدایا ما را مانند مادرمان فاطمه فدایی ولایت کن..


شهادت مادر شیعه را به محضر امام عصر اروحناء فداه و نائب ایشان امام خامنه ای و به امت اسلامی تسلیت عرض می کنیم.