به گزارش خمین حزب الله از دولت بی تدبیر و نامیدی باید پرسید آخر به کدام مسئولین شهری خمین از فرماندار تا رئیس ارشاد نمی دانند که ابتدای ماه رمضان را با موسیقی شروع نمی کنند،دوستی می گفت شاید از اعمال جدید ماه رمضان است که از نوشته های شیخ عباس قمی ست که نوشته هایش تازه پیدا شده و به مفاتیح اضافه شده،امروز مردم خمین در تجمعی خواهان لغو این کنسرت موسیقی شدند.خبرهای بیشتر را در سایت خبری خمین نیوز مشاهده کنید.