دهه 60 قرن اول هجرت نباشد، یا دهه 60 قرن چهارده

تفکر دهه شصتی زنده است؛ هجرت زنده است

تا شهید زنده است، مقاومت زنده است

امام، حسین ‌بن علی (علیه السلام) باشد یا حسینی خامنه‌ای

تحریمِ آب باشد یا تحریمِ نان

تا آخر ایستاده‌ایم.