حرف همان است كه امام گفت؛ اسرائیل باید محو شود!

در مسأله‌ى فلسطین، آنچه كه هدف است، استنقاذ فلسطین است؛ یعنى محو دولت اسرائیل. فرقى بین سرزمینهاى قبل از سال 67 و بعد از آن نیست. هر یك وجب از خاك فلسطین، یك وجب از خانه‌ى مسلمین است. هر حاكمیتى غیر از حاكمیت مردم فلسطین و حاكمیت مسلمین بر كشور فلسطین، حاكمیت غاصب است. حرف، همانى است كه امام راحل عظیم الشأن فرمود: «اسرائیل بایستى محو بشود». یهودیهاى فلسطین، اگر دولت اسلامى را قبول مى‌كنند، در آن‌جا زندگى كنند. بحث، بحث یهودى‌ستیزى نیست. مسأله، مسأله‌ى غصب خانه‌ى مسلمین است. رؤسا و زعماى مسلمین، اگر تحت تأثیر قدرتهاى جهانى قرار نداشتند، مى‌توانستند این مهم را انجام بدهند؛ ولى متأسفانه نكردند.

امروز، حادثه‌ى بزرگى داخل سرزمینها در جریان است و آن، همین قیام اسلامى است كه این روزها وارد چهارمین سال عمر خود مى‌شود. این، همان چیزى است كه باید فلسطین را نجات بدهد. این، همان چیزى است كه حامیان و تولیدكنندگان اسرائیل، از آن مى‌ترسیدند. این، همان چیزى است كه بدان امید بود و این امید، امروز برآورده شده است. این، یك نعمت بزرگ الهى است.

 ( سخنرانى امام خامنه ای در دیدار شركت‌‌كنندگان در اولین كنفرانس اسلامى فلسطین‌ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳)