عکسی که می بینید، در زمستان سال ۱۳۶۶ در ارتفاعات غرب کشور گرفته شده است،یکی از رزمندگان لشکر۳۱ عاشورا در حال بوسیدن گونه همرزمان شهیدش دیده می شود.بوسه ای که بی شک حکم بوسه آخرین وداع را دارد..
 


به یاد عمه ی سادات زینب علیه السلام