تداوم دشمنی با شاگردان امام صادق(ع):
آتش در بیت امام صادق و بیت نوری همدانی، مرجع صادق مکتب امام صادق
 سدیر صیرفی خطاب به امام می گویدکه چرا نشسته ای و برای گرفتن حقت قیام نمی کنی؟ به خدا قسم اگر امیرالمومنین (ع) به اندازه تو یاور داشت (دویست هزار)، هرگز آنان در حق وی طمع نمی کردند! ... آنگاه امام صادق فرمود: اگر به تعداد این گوسفندان یاور داشتم قیام می کردم! وقتی گوسفندان را شمردم، تنها هفده عدد بودند! کافی، ج ۲، ص ۲۴۲: «یَا سَدِیرُ لَوْ كَانَ لِی شِیعَةٌ بِعَدَدِ هَذِهِ الْجِدَاءِ مَا وَسِعَنِی الْقُعُودُ ... فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِیَ سَبْعَةَ عَشَرَ». یعنی از هر 235 نفر از شاگردان امام صادق (ع) حتی یک نفر هم یار او نبود. بنی عباس خانه امام صادق را به آتش کشیدند و شاگردانش ...


شاگردان امروزی امام صادق به هوش باشند. نگاهی به فتنه براندازان سال 88 و مواضع برخی آقایان سربزرگ، می تواند عیار خوبی باشد؛ که چه کسانی حمّال حدیث ائمه هستند و چه کسانی شرف و عشق و بصیرت دارند و به حسرت شهادت ریش های شان را سفید کرده اند. مرجع تقلیدی که از شوق خدمت به نائب امام زمان سراپا شعار می شود و البته سبزهای بنی عباسی خانه اش را آتش می زنند تا کسی فراموش نکند چرا خانه امام صادق (ع) را سوزاندند.