شیعیان علی،فقط این کلیپ را ببینند:

[http://www.aparat.com/v/qUg4D]