سال 1393 آمد و امام المسلمین امسال را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند،باید بهوش باشیم که دشمنان انقلاب آخرین تیرهای داشته خود را در حال شلیک است و دیگر چیزی تا فتح و پیروزی نیست..باید اقتصاد خود را به حدی مقاوم کنیم که دیگر دشمنان سگ صفت ما دیگر نتوانند آن را دچار مشکل کنند و مراقب دیانتمان باشیم که فرهنگ ما همان دیانت ماست،که دشمن آمده است آن را از خانواده های ما بگیرد،که لازمه این کار عزم مردم را می طلبد در عبور از این پیچ تاریخی و از همه مهمتر مدیریت جهادی مسئولین را...

فعلا تا همین جا کافیست،در روزهای آینده این نامگذاری بسیار  عالمانه را بیشتر شرح و بسط خواهیم داد..منتظر مطالب بعدی ما باشید..